Hangi Hizmetler Verilir
20 Nisan 2018

Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Verilen Sağlık Hizmetleri

Evde Sağlık Hizmetleri muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadır. Evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında kan alma işlemi, EKG çekimi, sonda uygulaması, beslenme için sonda uygulaması, pansuman, ilaç ve benzeri tıbbi uygulamalar yapılır. Bu uygulamaların neler olduğu, nasıl yapılacağı ve varsa komplikasyonları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Hastanın sağlık hizmetlerini ev ortamında almasının uygun olmaması veya ani olarak sağlık sorunları gelişmesi halinde transferi sağlanarak uygun sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

Evde Sağlık Hizmetleri planlı hizmetleri kapsamaktadır. Bunun için ziyaret edilecek kişilerin  randevu tarih ve saati önceden bildirilir.