Tarihçemiz
10 Nisan 2018

Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetleri Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 01/02/2010 Tarihli ve 3895 Sayılı makam onayı ile yürürlüğe girmesi ile İlimizde 19/10/2010 Tarihinde ilk hastamızı kabul ederek Evde Sağlık Hizmetleri Birimi hizmet vermeye başlamıştır