Bu Hizmetten Nasıl Faydalanabilirim?
10 Nisan 2018

İLK BAŞVURU

Türkiye geneli için kurulan 444 38 33 numaralı Çağrı merkezi numarası aranarak başvuru yapılır.
Çağrı merkezinden alınan başvuru İl Koordinasyon Merkezine Yönlendirilir.
Koordinasyon merkezi hasta başvurularını birimlere 24 saat içinde hizmet emri olarak atar.
Hizmet Emri atanan ilgili birim ilk hasta ziyaretini doktorlu ekip tarafından gerçekleştirir.
Ev ziyaretine giden ekip hastanın ESH uygun olup olmadığına karar verir.
Başvurusu uygun olan veya olmayan hastalar Süreç Hakkında bilgilendirilir.
Başvurusu uygun olan hastalar ön başvuru formu düzenlenir ve hizmet almaya başlar, uygun olmayan hastalar sonlandırılır.
Hasta kayıtları hasta dosyası ve Tablet Pc ile düzenlenir.
İlk ziyarette hastanın kullandığı ilaçlar, tıbbi cihazlar, başlanma şekli, dekübüt ülseri, etraflıca tespit edilir ve kaydedilir.
Hizmetin kabulü için onam formu düzenlenir.
Ayrıca hastanın Sosyal hizmet ihtiyacı, Palyatif bakım ihtiyacı ve Alt bezi vs. ihtiyacı var ise hastaya yardımcı olunur ve ziyaret tamamlanır.

KAYITLI HASTA ZİYARETİ

2 tür ziyaret vardır bunlar Randevu talebi ile ziyaret ve Sırayla takip ile ziyaret.

1. Randevu Talebi

Hasta veya yakını birim ile iletişime geçerek randevu alır.

Birimde görevli Doktor ve Sağlık ekibi hasta ziyaretini gerçekleştirir.

Bu süre içinde için de hastaya bazı formlar düzenlenir ve hastanın değerlendirilmesi yapılır.

Ayrıca genel muayene sırasında İnr takibi, sonda değişimi varsa pansumanı veya eğitimi verilir.

2. Sırayla Takip

Ayda bir ziyaret gerektiğinde sırası gelen hasta birim tarafından aranır randevu talep edilir.

Ev ziyaretine giden ekip hastayı değerlendirir ve gerekli müdahaleyi yaparak İlgili formları doldurarak ziyaret gerçekleştirilmiş olur.