Evde Sağlık Hizmetleri Komisyon Toplantısı
11 Ekim 2018

Tarih                     :08.10.2018

Başlama Saati      : 10:00

Yer                        : Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonu

Toplantı Konusu : Olağan Evde Sağlık Hizmetleri Toplantısı

 

GÜNDEM:     

1. Hasta Kapasitesinin % 20 arttırılması hakkında,

2. Ziyaret sıklığının arttırılması hakkında,

3. Personel ve diğer ihtiyaçların belirlenmesi hakkında,

4. 17.10.2018 tarihinde yapılması planlanan bilgilendirme toplantısı detaylarının planlanması hakkında,

KARARLAR:

1. Bakanlığımızca, evde sağlık hizmetine ihtiyacı olabilecek, yatağa bağımlı hedef nüfus, uluslararası literatürde taranarak binde 1 ila 2 olarak belirlenmiştir. 2018 yılında Osmaniye il geneli hedefimiz 527.724 nüfusumuza oranla Eylül ayı dahil 1574 aktif hastaya ulaşılmıştır. Hedef değerlere ulaşılması için, tüm Evde Sağlık Hizmetleri birimlerinin aktif hasta sayısını % 20 arttırmasına,

2. İlimiz Evde Sağlık Hizmetleri aylık ziyaret sıklığı performans gösterge değerinin 1.8'den 2.0'ye çıkarılmasına yönelik, Sağlık Kalite Standartları Evde Sağlık Gösterge yönetimi kapsamında; evde sağlık hizmetleri birimlerimizin hasta başı ziyaret sıklığı ve takipli hasta oranının, Eylem Planımızdaki hedef değerin altında kalan hastane başhekimliklerimizce değerlendirme görüşmeleri yapılarak gerekli önlemlerin alınmasına,

3. Birimlerin personel ihtiyaçlarının yönetmelik kapsamındaki standartlara (birimlerde asgari bir tabip, bir hemşire, bir sağlık memuru, bir şoför, bir tıbbi sekreter veya otomasyon personeli) göre gözden geçirilerek eksik personellerin tamamlanmasına,

Osmaniye Devlet Hastanesi ve Kadirli Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimlerinin ekip aracı ihtiyaçlarının Başkanlığımıza üst yazı ile bildirilmesine,

Evde Sağlık Hizmetleri birimlerinin lojistik (araç, gereç, personel, nakil aracı, ekip aracı, fiziki mekan vb.) konulardaki eksikliklerinin, yönetmelik kapsamındaki standartlara göre tekrar gözden geçirilerek tamamlanmasına,

4. İl genelindeki tüm muhtarlara yönelik 17.10.2018 tarihinde yapılması planlanan Evde Sağlık Hizmetlerinin tanıtımı ve bilgilendirme toplantısının detaylarının planlanmasına,

 

08.10.2018 tarihinde yapılan Evde Sağlık Hizmetleri Komisyon Toplantısında görüşülen konulara oy çokluğuyla karar verilmiştir.